HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2016 NVCARD

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC BỘ NĂM 2016

Đăng ký xét tuyển
Thông tin thí sinh
Thông tin liên hệ
Điểm trung bình học tập cả năm
Hạnh kiểm
Mã trường năm học
Thông tin ưu tiên xét tuyển

Today 1

Yesterday 1

Week 7

Month 13

All 1421

Currently are one guest and no members online